PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Frivillige organisasjoner i Bærum - en oversikt

Her er en oversikt over lokale organisasjoner og foreninger innen det humanitære og sosiale feltet. For informasjon om organisasjoner i andre kategorier, ta kontakt med de respektive råd eller paraplyorganisasjoner;

Bærum Idrettsråd: bir@oslonett.no, tlf. 67 56 60 26
Bærum Natur og Friluftsråd: arnkver@online.no
Bærum Kirkelige fellesråd: post@baerumkf.no, tlf. 67 50 05 00
Bærum Velforbund: sennes@online.no
Bærum Kulturråd: post@baerumkultur.no


Se også:
Brønnøysundregisteret: Frivillighetsregisteret
Budstikka sin guide over lokale organisasjoner: BudstikkaguidenNedenfor følger en oversikt over humanitære og sosiale organisasjoner i Bærum med link til deres hjemmesider. Der det ikke finnes, oppgis annen kontaktinformasjon (listen er under utarbeidelse)

Asker og Bærum Forsvarsforum; epost kotte-eriksen@hotmail.com

Asker og Bærum Tamilske forening

Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforening, postboks 69, 1300 Sandvika

Barnas Brobygger

Bærum Rotary Club

Bærum Vest Rotary Klubb

Bærum Røde Kors

Bærum Soroptimistklubb

Bærum Tyrkiske Familieforening

Civitan Club Bærum, telefon 67 12 81 50, 67 54 65 45

Civitan Club Bærum Alfa

CISV

Fremtiden i våre hender

Foreningen Norden

Home-Start Familiekontakten Bærum, telefon 934 00890

Karensk Gruppe, tlf. 99 89 76 91

Kiwanis Club Bærum, telefon 67 16 42 00

Kvinne- og barn fra Somalia-forum, tlf 45212917

Lions - klubbene i Bærum

Norges Handicapforbund Bærum

Norges kvinne- og familieforbund, epost; liv.holst@online.no, tlf. 66846610

Norske kvinners sanitetsforening - foreningene i Bærum

Palestinsk-norsk kulturorganisasjon, tlf. 45192976

Seniornett

Somaliland Famileforening, telefon 913 49175

Venneforeningene for bo-og behandlingssentrene

Venner av Bærum Sykehus